Kosmetologie a technologie kosmetiky


Hlavním cílem předmětu je podat kvalitní teoretický základ, který ve svém konečném důsledku vpraví studenty do problematiky vývoje, výroby a hodnocení kosmetických přípravků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o interdisciplinární obor, jsou studenti konfrontováni se svými dílčími poznatky z oblasti biologie, biochemie, organické chemie, fyzikální chemie, ale i řady dalších, jako např. analytické chemie či senzorické analýzy. Výsledkem má být ucelený a systematický přehled znalostí, na němž budou moci dále (v praxi) stavět.

Základní předpoklady/výstupy lze shrnout do těchto bodů:
1. pochopení anatomie a fyziologie kůže, jakožto styčné plochy mezi lidským organismem a chemickými látkami (kosmetickými surovinami),
2. uvědomnění si chemické struktury a vlastností jednotlivých kosmetických surovin, jejich kompatibility či možností vzájemného ovlivňování,
3. schopnost sestavit recepturu kosmetického prostředku s ohledem na jeho požadované vlastnosti,
4. na základě těchto znalostí optimalizovat technologii výroby kosmetického prostředku,
5. mít přehled o metodách podstatných pro hodnocení bezpečnosti a účinků kosmetických prostředků,
6. toto vše řešit s uvědoměním si legislativních předpisů a jakostních systémů v oblasti kosmetologie.

Comments